Lyreco
 
Dostawca produktów dla biur i miejsc pracy Program zrównoważonego Rozwoju Lyreco
KONTAKT

Często Zadawane 
Pytania ?

W jaki sposób informujemy o naszych działaniach na rzecz Zrównoważonego Rozwoju?

pucefaq

- komunikacja wewnętrzna odbywa się poprzez magazyn "Lyreco World”
- komunikacja zewnętrzna oparta jest o informacje dostępne na naszej stronie internetowej - doroczny raport dotyczący działań w zakresie Zrównoważonego Rozwoju przedstawiany jest na www.lyreco.pl

W jaki sposób śledzimy swoje postępy w obszarze Zrównoważonego Rozwoju?

pucefaq

Poza wyznaczonymi na cały rok celami, zadaniami i programami związanymi z ochroną środowiska, możemy obserwować zachodzące zmiany dzięki specjalnie utworzonym w tym celu jednostkom:
- Grupowa Koordynacja ds. Zrónoważonego Rozwoju (Group Sustainable Development Coordination)
- Grupowe Krytyczne Wskaźniki Sukcesu dotyczące Zrównoważonego Rozwoju (Group Sustainable Development KPI)

Jakie podejmujemy działania w aspekcie Innowacyjności Zrównoważonego Rozwoju?

pucefaq

- po pierwsze, Zrównoważony Rozwój zawiera w sobie elementy ogólnego podejścia innowacyjnego, wprowadzone na poziomie Grupy
- po drugie, jeden z celów Grupowej Koordynacji Zrównoważonego Rozwoju określa dokładnie, by opracowywać/ wprowadzać działania innowacyjne

Jakie podejmujemy działania, a celu zmniejszenia zużycia energii (mając na względzie nasze dostawy)?

pucefaq

- obecnie Eco-Driving jest jednym z priorytetowych działań Grupy
- zużycie energii jest jednym z głównych aspektów branych pod uwagę podczas wybierania modelu samochodu dostawczego
- planowane jest wprowadzenie samochodów dostawczych napędzanych elektrycznie, które będą poruszać się po europejskich stolicach
- przystosowywanie naszej floty samochodowej tak, aby zminimalizować zużycie energii, np. 3.5 tonowe samochody zastąpić 7.5 tonowymi samochodami, które będą mogły dostarczać duże ilości papieru
- niektóre zamówienia Lyreco realizuje korzystając z roweru!

W jaki sposób możemy pomóc naszym Klientom zmniejszyć emisję CO2?

pucefaq

To jest możliwe dzięki:
- naszym programom recyklingowym (tonery, baterie, kartridże, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
- szerokiej gamie naszych Proekologicznych ("Zielonych”) Produktów
- specjalnie opracowanym dla naszych Klientów narzędziom (zakładka "Narzędzia dla Klientów”, w przygotowaniu)

Jakie są nasze kluczowe projekty Zrównoważonego Rozwoju?

pucefaq

Poniżej wszystkie te, które sa skoordynowane na poziomie Grupy (Centali):
- Nasza ocena emisji dwutlenku węgla,
- Monitoring Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju,
- Przegląd / Wzmocnienie naszych audytów społecznych (Dostawcy z Azji),
- ... i wiele innych...

Skąd wiemy, że nasi dostawcy przestrzegają zasad Zrównoważonego Rozwoju?

pucefaq

Nasi dostawcy muszą pracować zgodnie z zasadami opisanymi w naszym "Kodeksie Etycznym Dostawców". Zawiera on jasne wymagania w zakresie zgodności z prawem, prawami człowieka, praktykami zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju.
- Dla bezpośrednio importowanych przez Lyreco markowych produktów, realizowane są zewnętrzne i wewnętrzne audity na miejscu produkcji. Audity oparte są o normęe SA8000, która jest światowym standardem społecznej odpowiedzialności i obejmuje wiele dziedzin, takich jak praca dzieci, praca przymusowa, systemy zarządzania dla HR itp.

Jakie działania podejmujemy, by zmniejszyć nasz wpływ na środowisko?

pucefaq

Co roku każdy kraj, na podstawie standardów ISO 14001 analizuje swoje Znaczące Aspekty Środowiskowe(np. zużycie energii).
Dla każdego Znaczącego Aspektu Środowiskowego poszczególne kraje definiują zadania, cele i programy. Ten proces jest oceniany w skali roku przez niezależne jednostki.

www.lyreco.pl DYSTRYBUTOR ARTKUŁÓW BIUROWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE - LYRECO Polska - Ul. Sokołowska 33, Sokołów; 05-806 Komorów
O lyreco | System zarządzania | Nasza polityka środowiskowa | Nasza polityka socjalna | Nasza polityka ekonomiczna
Nagrody i wyróżnienia | Certyfikaty | Narzędzia dla klientów | Studia przypadku | Faq
Zasady Użytkowania | Mapa Strony | GDPR Privacy Notice