Lyreco
 
Dostawca produktów dla biur i miejsc pracy Program zrównoważonego Rozwoju Lyreco
KONTAKT

Ocena Zielonych Produktów

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasza Ocena Zielonych Produktów opiera się na uznanych międzynarodowych normach ISO 14020, które są najbardziej wiarygodnym standardem w zakresie tzw. etykiet środowiskowych.

Normy ISO serii 14020:

12 własnych stwierdzeń środowiskowych:
Kompostowalne, degradowalne, zawierające materiały z recyklingu, przeznaczone do demontażu etc.

Stwierdzenie ekologicznych certyfikatów:
Nasza metodologia jest również zgodna z kodeksem praktyk reklamowych opisanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w celu unikania "fałszywego ekologicznego PR" (ang. ""Green washing").

METODOLOGIA ZATWIERDZONA PRZEZ SGS:

Zespół QSS (Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa)
 • Szczegółowa ocena stwierdzeń certyfikatów (np. zakres, czas obowiązywania etc.)
 • Wymiana danych z dostawcami w celu zniwelowania potencjalnych różnic w ocenie
 • Kalkulacja porównawcza produktów 
DOSTAWCA
Uzupełnia szczegółowy arkusz "Zielonej oceny" w zakresie:
 • Stwierdzonych certyfikatów ekologicznych
 • Własnych stwierdzeń środowiskowych
 • Dodatkowych kryteriów
 • Stosownej dokumentacji potwierdzającą stwierdzenia
Zespół Marketingu
Dokonuje szczegółowej analizy stwierdzeń własnych dostawcy zgodnie z wymaganiami normy ISO 14021.
*The « Lyreco Green Products Assessment » has been reviewed by SGS CTS Sustainability Services and was found to be in general conformance with the principles of the ISO14020 standard and the ICC Framework for Environmental Claims

Każdy produkt uznany za ekologiczny został oznaczony piktogramem "Zielonego Drzewa":Katalog papierowy:

 • Każdy przyjazny środowisku produkt jest oznaczony piktogramem "Zielonego Drzewa"
 • "Przewodnik Zielonego Drzewa" jest opisany skrótowo na tytułowej stronie każdego rozdziału.
Webshop:


 • Każdy przyjazny środowisku produkt jest oznaczony piktogramem "Zielonego Drzewa"
 • Obok opisu produktu znajduje się zakładka "Dokumentacja", w której znajduje się dokument "Certyfikat Zielonego Drzewa", w którym opisane są powody, dla których został on zakwalifikowany jako przyjazny środowisku.
Katalog produktów ekologicznych: 
W trosce o świadome zakupy naszych klientów przygotowaliśmy katalog poświęcony wyłącznie produkom ekologicznym. Można go obejrzeć w Internecie - kliknij tutaj.

Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych (MSDS)

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Szczegółowe informacje o atrybutach bezpieczeństwa produktów są teraz łatwo dostępne dzięki temu, że Lyreco udostępniło wszystkie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych za pośrednictwem internetowego narzędzia do składania zamówień — OLO.

 
 
 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych to dokument zawierający szczegółowe informacje o właściwościach dostarczanych produktów, w tym dane fizyczne takie jak temperatura zapłonu, temperatura topnienia oraz oddziaływanie na zdrowie, informacje na temat pierwszej pomocy i sposoby postępowania w nagłym wypadku.

   
 • Dzięki kartom charakterystyk substancji niebezpiecznych firmy mogą informować swoich pracowników, jak bezpiecznie używać produktów i je przechowywać w miejscu pracy.  Stanowią one element polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 


   

Dostawy bez Dodatkowych Opakowań

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Ponad 50% dostaw wysyłanych do naszych klientów nie obejmuje dodatkowych opakowań.

Klienci otrzymują towar w takiej formie, w jakiej nasi dostawcy wysyłają go do nas.


Ten prosty sposób przewożenia papieru, tonerów, kopert itp. pozwala zaoszczędzić ogromną ilość tektury.

Brak Dodatkowych Opakowań

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKAGdy tylko jest to możliwe, prosimy naszych dostawców, żeby nie owijali folią tekturowych palet.


Po kilku próbach przeprowadzonych we Francji i Belgii, proces ten rozpoczął się 1 lipca 2010 r. z pierwszym dostawcą.


Inicjatywa ta oznacza w szczególności:

 • mniej tworzyw sztucznych, czyli realizację naszego planu ochrony środowiska;
 • oszczędność czasu przeznaczonego dotychczas na rozpakowywanie oraz bezpieczniejsze środowisko pracy.


Elektryczne Samochody

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Po udanym wprowadzeniu dwóch pojazdów dostawczych nieemitujących spalin w okolicach Londynu, szukamy sposobu na wprowadzenie ich także na drogi głównych europejskich stolic/miast.


Celem jest ograniczenie hałasu oraz emisji spalin na terenach mieszkalnych i handlowych.


Jednocześnie Lyreco bada inne technologie, aby mieć pewność, że wybrane rozwiązania są najbardziej adekwatne pod względem różnych wartości (np. kosztu zakupu, efektywnego wpływu na środowisko).
Ekologiczny Transport

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA


W jaki sposób możemy ograniczyć wpływ naszych samochodów osobowych
i dostawczych na środowisko?


 • Ekologiczny transport samochodowy umożliwia ograniczenie zużycia energii oraz zanieczyszczenia powietrza przez pojazd. 
 • Ponadto ekologiczny transport samochodowy ogranicza liczbę wypadków i tym samym zwiększa bezpieczeństwo naszych pracowników.
 • W 2010 r. ekologiczny transport samochodowy dołączono do najlepszych praktyk dostawczych grupy, obowiązujących we wszystkich oddziałach Lyreco.
Oto kilka liczbowych wyników wprowadzenia ekologicznego transportu samochodowego w państwach, w których prowadzimy działalność:

Szwajcaria
W 2009 r. w porównaniu z 2008 r.
oszczędzono średnio 7% wydatków na paliwo.

W 2010 r. w porównaniu z 2009 r. oszczędzono średnio 5% wydatków na paliwo.


Polska
W 2009 r. w porównaniu z 2008 r. oszczędzono średnio 5% wydatków na paliwo.

W 2010 r. w porównaniu z 2009 r. oszczędzono średnio 8% wydatków na paliwo.

Zoptymalizowane Programy Dostaw

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Główny wpływ na środowisko naturalne mają przejechane przez nas kilometry w procesie dostarczania produktów naszym klientom.

Poza wykorzystywaniem ekologicznych (elektrycznych) pojazdów i urządzeń (system start / stop), testujemy oprogramowanie, które mogłoby zmniejszyć ilość przejechanych kilometrów na trasach dostaw, bez wpływu na obsługę naszych klientów.


Pierwszym krokiem jest ocena skuteczności oprogramowania wyznaczającego trasę pojazdu, poprzez porównanie liczby kilometrów przejechanych na niektórych trasach z liczbą kilometrów tras sugerowanych przez system. Jeżeli badania te przyniosą sukces, posuniemy się o krok dalej, wykonując badania próbne, celem wprowadzenia systemu w całej Grupie.


Warunki zwrotu odpadów

NASZE DZIAŁANIA NARZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Aby pomóc naszym klientom lepiej radzić sobie z odpadami biurowymi, które mogą być poddawane recyklingowi, Lyreco proponuje usługę recyklingową polegającą na:Dostarczaniu pojemników na odpady do zbierania odpadów recyklingowych

Opróżnianiu pełnych pojemników na odpady

Organizacji transportu pojemników na odpady z biura klienta do specjalnie wyznaczonego
miejsca zbiorczego odpadów recyklingowych

Dopilnowaniu, żeby recykling przeprowadzały wyznaczone do tego punkty recyklingowe


 

Jedna z proponowanych przez Lyreco usług recyklingu dotyczy tonerów do drukarek.


Szczególne warunki odbioru odpadów do drukarek - tonerów, zużytych baterii i akumulatorów, elektrośmieci, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego, żarówek oraz opakowań

 

1.       Niniejszy dokument zawiera zasady realizacji usługi recyklingowej wybranych zużytych artykułów, w tym:

§  zwrot pustych wkładów do drukarek - tonerów

§  zwrot zużytych baterii i akumulatorów

§  zwrot zużytych elektrośmieci, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym żarówek

§  zwrot zużytych opakowań i kartonów Lyreco.

 

2.       Aby pomóc naszym klientom lepiej radzić sobie z odpadami biurowymi, które mogą być poddawane recyklingowi, Lyreco oferuje usługę polegającą na:

§  dostarczaniu pojemników do zbierania odpadów recyklingowych

§  opróżnianiu pełnych pojemników na odpady i odbioru pojedynczych przygotowanych do zwrotu elektrośmieci

§  organizacji transportu pojemników na odpady z biura Klienta do specjalnie wyznaczonego

miejsca zbiorczego odpadów recyklingowych

§  zgłoszeniu i zwrot odpadów do wyznaczonych punktów recyklingowych.

 

3.       Szczegółowe zasady realizacji zwrotu:

3.1.  Lyreco odbiera artykuły wyłącznie z kategorii produktowych, które posiada w stałej ofercie katalogowej.

3.2.  Z usługi odbioru odpadów skorzystać mogą wyłącznie Klienci Lyreco.

3.3.  Zgłoszenie zlecenia odbioru zużytych odpadów możliwe jest wyłącznie podczas składania przez Klienta zamówienia.

3.4.  Zlecenie odbioru odpadów Klient może zgłosić samodzielne za pośrednictwem platformy www.lyreco.pl, bądź telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta Lyreco pod numerami telefonów: 801 300 002, (22) 730 70 00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 18.00, używając poniższych kodów:

§  zwrot pustych wkładów do drukarek – tonerów – kod zwracanego odpadu: 99.998.655

§  zwrot zużytych baterii i akumulatorów – kod zwracanego odpadu: 99.997.344

§  zwrot zużytych elektrośmieci – kod zwracanego odpadu: 99.987.271

§  zwrot zużytych opakowań i kartonów Lyreco – kod zwracanego odpadu: 99.981.305

 

3.5.  Kurier Lyreco odbiera nieodpłatnie zużyte odpady w dniu dostawy zamówienia złożonego przez Klienta.

3.6.  Klient zobowiązany jest do właściwego i bezpiecznego przygotowania zwracanych odpadów do transportu. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego zapakowania i zabezpieczenia odpadów do transportu, kurier ma prawo odmówić ich odbioru.

3.7.  Klient może zamówić specjalne pudełko do zbierania i transportu wybranych odpadów:

§  dla wkładów do drukarek – tonerów bezpłatnie pod kodem: 2.008.578

§  dla baterii i akumulatorów pod kodem 6.514.825 w cenie 6,90 PLN netto.

3.8.  W przypadku zwrotu elektrośmieci, w tym żarówek - Klient zobowiązany jest do dokładnego zabezpieczenia pojedynczo zwracanych odpadów do transportu. Klient może odpłatnie skorzystać z szerokiej oferty produktów katalogowych Lyreco przeznaczonych do właściwego przygotowania i zabezpieczenia produktów do transportu, w zależności od ich specyfikacji i gabarytów.

3.9.  W ramach zwrotu pustych wkładów do drukarek – tonerów, podczas dostawy zamówienia, kurier Lyreco odbiera od Klienta puste wkłady zgodnie ze zgłoszonym zleceniem odbioru i pozostawia jeden egzemplarz „Karty Przekazania Odpadu” (KPO), zawierający informację o ilości wszystkich przekazanych pustych wkładów. Drugi egzemplarz KPO podpisany przez Klienta kurier przekazuje do magazynu Lyreco.

3.10.                      W ramach zwrotu zużytych baterii i akumulatorów można przekazać do recyclingu zużyte baterie i akumulatory o niewielkich gabarytach (np. typu: AA/LR6, AAA/LR3, C/LR14, D/LR20, 9V/LR61, E23A, CR2016, etc.). Nie dotyczy zużytych akumulatorów o dużych gabarytach (np. samochodowych).

3.11.                      Zwrot sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym żarówek, oraz baterii i akumulatorów jest dokonywany wyłączenie na podstawie dokumentu zamówienia i nie wymaga wystawienia KPO.

Zwrotowi nie podlegają artykuły z kategorii produktowej, których Lyreco nie ma w bieżącej ofercie.

3.12.                      Zwrot zużytych opakowań i kartonów Lyreco może zostać zrealizowany wyłącznie po ich przygotowaniu do transportu tj. pierwotnym rozłożeniu, a następnie ułożeniu w taki sposób, aby tworzyły jedną, spójną paczkę.

3.13.                      Podczas dostawy kurier nie może odebrać od Klienta odpadów innych niż zgłoszone podczas zamówienia.

3.14.                      Usługa zwrotu odpadów jest bezpłatna.

Odbiór zużytych baterii

W trosce o środowisko i wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, Lyreco opracowało program odbioru zużytych baterii.

Kliknij, aby zapoznać się
z regulaminem programu

Sortowanie i Recycling

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
W miarę jak wzrasta świadomość na temat wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł energii, idea recyklingu staje się coraz bardziej popularna. Zamiast wrzucać wszystkie sortowane odpady do jednego worka, jak zwykłe śmieci, zadaniem naszych pracowników jest posegregowanie ich przed wysłaniem do centrum recyklingu.

Odbywa się to za pośrednictwem specjalnego Programu Zarządzania Odpadami stanowiącego element naszych programów z zakresu zarządzania środowiskiem.

Jego właściwe funkcjonowanie jest regularnie sprawdzane z uwagi na posiadany przez nas certyfikat zarządzania środowiskowego potwierdzający zgodność z normą ISO 14001.

W odniesieniu do programu wyznaczane są też roczne targety i cele.

W Lyreco główne obszary zarządzania odpadami to:

 • Centra Dystrybucji zajmujące się pudłami kartonowymi, foliami do owijania palet z tworzyw sztucznych i paletami z drewna sosnowego;
 • Konserwacja Budynku i usuwanie świetlówek używanych w biurach i centrach dystrybucyjnych;
 • Przestarzały Sprzęt Komputerowy;
 • Ogólne czynności wykonywane na terenie centrali — odpady kuchenne, zużyty papier, usuwanie innych materiałów, w tym tworzyw sztucznych.

Kliknij tu, aby zapoznać się z broszurą, jak postępować z odpadami.

Oszczędność Energii

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Zużycie energii znalazło się wśród naszych „Istotnych Aspektów Środowiskowych”.

Posiadany przez Lyreco certyfikat IS0 14001 (System zarządzania środowiskiem) zobowiązuje nasze oddziały we wszystkich państwach do zdefiniowania i weryfikowania rocznych celów i programów ograniczania oraz optymalizowania zużycia energii.

Proces ten kontroluje również co roku zewnętrzna organizacja.

Oto przykłady programów zrealizowanych w różnych państwach.


 POLSKA


Nasz polski zespół zajmujący się konserwacją budynku przeprowadził kilka działań w magazynie: obniżył szyny oświetleniowe (z 7,6 m do 4,5 m), ograniczył liczbę żarówek oraz umożliwił oświetlanie wszystkich wybranych części magazynu.

 

 

Działania te umożliwiły oszczędzenie ponad 206 000 Kwh rocznie (12% całkowitego zużycia) czyli wystarczająco, aby 1000 żarówek mogło się świecić przez dwa i pół roku.

 

 SZWAJCARIA


Przeprowadzono kilka szybkich i skutecznych działań, co pozwoliło na oszczędzenie 40% zużycia energii w naszej centrali:

 • zainstalowano system kontrolny w budynku, który wyłącza wszystkie światła w określonych godzinach nocnych
 • zwrócono uwagę na nadmierne oświetlenie
 • ograniczono godziny pracy maszyny sprężającej powietrze znajdującej się w technicznym pomieszczeniu przy pomieszczeniu socjalnym
 • ograniczono chłodzenie na poziomie pomieszczenia komputerowego: 1 stopień więcej prowadzi do oszczędności 6% energii
 • zakazano systemów grzewczych w miejscach pracy pracowników
 • ustawiono „automatyczne wyłączanie” we wszystkich kserokopiarkach i automatach do kawy w godzinach między 20.00 a 6.00

 

 HISZPANIA

Wymiana tradycyjnych świetlówek neonowych na świetlówki LED w magazynie

Dlaczego LED a nie świetlówki neonowe?

 • Mniejsze zużycie energii: zużywają o 70% mniej energii niż tradycyjne świetlówki neonowe
 • Długi okres użytkowania: świetlówki LED świecą 10 razy dłużej niż świetlówki neonowe
 • Niższe koszty utrzymania
 • Mniej odpadów: dzięki stosowaniu wydajnych świetlówek LED produkujemy mniej odpadów. Ponadto unikamy składowania odpadów niebezpiecznych, ponieważ świetlówki LED nie zawierają rtęci; Zużyte świetlówki LED stanowią e-odpady (w rozumieniu dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

W 2010 r. 205 świetlówek neonowych wymieniono na 205 świetlówek LED na powierzchni 900 m² oświetlającej
25 000 m² powierzchni magazynu. 
Sprawdzamy skuteczność tego rozwiązania i być może zastosujemy je we wszystkich magazynach.

 

 

 

Wstawienie świetlików w części dachu

 

 

W 2010 r. naprawiliśmy też dach nad częścią magazynu. Korzyści to:

 • więcej naturalnego światła
 • oszczędność energii
 • poprawa warunków w miejscu pracy
 •  dzięki nowym świetlikom czas oświetlenia się wydłuża
Ponadto w nowym dachu mogliśmy zainstalować system zapór ogniowych.

 DANIA


Nasze nowe budynki wybudowano na przełomie roku 2005 i 2006, biorąc pod uwagę zagadnienia takie jak elektryczność i oszczędzanie energii.

Następnie przeprowadzono kilka dodatkowych działań, aby jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii.

Oto kilka przykładów:

 

 

Oświetlenie w magazynie

 • Każdą część magazynu podzielono na 3 mniejsze części. Wystarczy nacisnąć guzik, aby włączyć tylko 2 rzędy lamp w danej części — tyle oświetlenia zazwyczaj stosuje się latem. W zimie często oświetlamy 4 z 6 rzędów, a w dni, kiedy potrzebujemy mocnego oświetlenia, np. podczas prac konserwacyjnych, zapalamy wszystkie 6 rzędów.
Czujniki w biurach

 • Zainstalowaliśmy czujniki tak, aby światło zapalało się w momencie, kiedy ktoś wchodzi do pomieszczenia. Czujniki zostały zmodyfikowane tak, aby trochę dłużej zajmowało im włączenie oświetlenia, a wyłączanie świateł po wyjściu z pomieszczenia krócej niż poprzednio. Niewielka zmiana, ale bardzo skuteczna.

Dzięki tym „niewielkim” zmianom oraz informowaniu pracowników o tym, jak ważne jest wyłączanie komputerów przed wyjściem, wyłączanie lamp na biurku itp. rocznie oszczędzamy około 24% energii, w porównaniu z pierwszym rokiem w naszym nowym budynku w Danii.

Nowe Budynki Uwzględniające Kwestie Środowiskowe

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Oto kilka przykładów:


Budynek ogrzewany będzie w 80% za pomocą drewnianych palet (*) , które ponadto
zamawiane będą lokalnie.

Pozostałe 20% pochodzić będzie z energii elektrycznej produkowanej przede wszystkim w elektrowniach wodnych: „najbardziej ekologicznym źródle” elektryczności.

 • Ustawienie „dwustrumieniowego systemu wentylacji” umożliwi ograniczenie utraty ciepła i wymianę otaczającego powietrza;
 • Oświetlenie, ogrzewanie i okna zewnętrzne będą automatycznie dostosowywane dzięki dedykowanemu „systemowi zarządzania budynkiem”, tak aby optymalizować zużycie energii.
Stosowanie najlepszych materiałów i sprzętów budowlanych (np. innowacyjnych szklanych okien/architektury) w celu poprawienia izolacji
i zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko. • Dzięki dużej liczbie okien do biur i magazynu będzie dostawać się dużo światła dziennego, co pozwoli oszczędzać energię, a pracownikom pracować przy naturalnym oświetleniu.
   

Jeżeli chodzi o kwestie społeczne, nowy budynek oprócz nowej atmosfery pracy zapewni naszym pracownikom lepsze warunki, w szczególności:

 • Odpowiednią stołówkę wyposażoną w nowe urządzenia, aby przerwy można było spędzać w przyjemniejszej atmosferze;
 • Odpowiednią i większą szatnię spełniającą nasze wymogi BHP;
 • Transporter między półpiętrem a parterem, aby ograniczyć noszenie towarów przez pracowników.

  Jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, dzięki naszemu nowemu zrównoważonemu budynkowi Lyreco spodziewa się ograniczenia kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania.

   

  Teraz chcielibyśmy, żeby już można było w nim pracować!

   

   

  (*)Pelety drewniane są odnawialnym paliwem wykonanym z ziemi, zielonego i suchego drewna niskiej klasy oraz innych produktów ubocznych i odpadów z produkcji biomasy, sprasowanych w formę drewnianych pelet.

  Wielu działaczy na rzecz ochrony środowiska uważa, że pelety drewniane są „neutralne pod względem CO2”, co oznacza, że mimo że produkują CO2 podczas spalania, materiał ten pochodzi z drzewa, które kiedyś pochłaniało CO2, więc te dwa czynniki się neutralizują.

Oszacowanie i zakres

Nasze działania środowiskowe
Zdefiniowanych zostało pięć głównych kroków w określeniu całkowitej emisji śladu węglowego w Lyreco.

1. WYBÓR SPÓJNEJ METODY W CELU ZAPEWNIENIA DOKŁADNYCH WYNIKÓW

Lyreco wybrało międzynarodowy standard ISO serii 1464 jako wytyczne,
na których można budować kalkulator emisji śladu węgolwego (gazów cieplarnianych),
uniwersalny dla wszystkich aktywności i krajów Lyreco.

2. OKREŚLENIE ZAKRESU

Wszystkie oddziały Lyreco są uwzględniane przy obliczaniu emisji śladu węglowego.
Brane są pod uwagę wszystkie emisje w zakresie granic operacyjnych działania Lyreco:


 • Bezpośrednie emisje.
   
 • Energia - emisja pośrednia.
   
 • Inne emisje pośrednie - przepływ ludzi i odpady.

3. ZBIERANIE DANYCH:

Dla wszystkich oddziałów Lyreco został przygotowany szablon z przewodnikiem, jak uzupełniać ten dokument.
Jest on kluczowy dla dokładnego i precyzyjnego zbierania danych. Na podstawie zebranych danych możliwe jest
przygotowanie odpowiednich programów redukcji emisji śladu węglowego na kolejnych etapach prac.

4. Przeliczenie śladu Węglowego na ekwiwalent co2

Ślad węglowy był mierzony jako ekwiwalent emisji CO2 (tCO2e). Informacje o zasadach i sposobach przeliczania
zostały określone przez wiarygodne narodowe agencje ochrony środowiska. Na tej podstawie zostały dokonane obliczenia, a nastęnie przeliczenia ogromnej ilości danych zebranych z 27 krajów.

5. Raportowanie śladu węglowego:

Ślad węglowy całego Lyreco został szczegółowo przedstawiony w zakładce "Cele i rezultaty".

Ślad węglowy - całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobe, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych, wyrażone w ekwiwalencie CO2.

Cele i wyniki

Nasze działania środowiskowe

cel:

Redukcja emisji CO2 o 20% do 2017.

wyniki:

Ślad węglowy Lyreco został szczegółowo przedstawiony w poniższej tabeli. 

Ekwiwalent CO2 w tonach 2010 2011

Źródła energii (energia kupowana i zużywana)

17.826 14.993
Fracht (transport) 23.783 21.249
Podróże pracowników 20.695 20.106
Materiały eksploatacyjne 12.508 12.886
Odpady bezpośrednie 279 450
Aktywa trwałe 19.990 19.723
SUMA 95.081 89.407
       
Kg CO2 na dostawę 6.32 6.04
Rozkład śladu węglowego w % 2010 2011
Źródła energii (energia kupowana i zużywana) 18.7 15.8
Fracht (transport) 25 22.4
Podróże pracowników 21.8 21.2
Materiały eksploatacyjne 13.2 13.6
Odpady bezpośrednie 0.3 0.5
Aktywa trwałe 21 20.9

Zakres - Grupa Lyreco (wszystkie oddziały) z wyjątkiem Finlandii.

ŚLAD WĘGLOWY GRUPY LYRECO (W %) - 2011
Fracht
Podróże pracowników
Aktywa trwałe
Źródła energii
Materiały eksploatacyjne
Odpady bezpośrednie
   
 
KG CO2 na dostawę  

Programy doskonalenia

Nasze działania środowiskowe

W celu zmniejszenia emisji śladu węglowego zidentyfikowaliśmy
różne programy poprawy w celu ich realizacji.

Oto główne aktywności z podziałem na kategorie.ŹRÓDŁA ENERGII
 • Rozwój technologii (np. LED).
 • Programy oszczędzania energii. 
 • Zielona elektryczność.
 • Zielone IT (np. sprzęt o mniejszym zużyciu energii).

FRACHT (Transport)
 • Polityka Zielonej Floty. 
 • Rozwój technologii (np. EURO 6).
 • Ekologiczna flota(np. NGV, samochody elektryczne i hybrydowe).
 • Wzrost wartości zamówienia (np. działania na rzecz świadomości Webshop).
 • Jazda ekologiczna (Eco-Driving).
 • Bezpośrednia dostawa papieru do RDC (Regionalnych Centrów Dystrybucji).

PODRÓZE PRACOWNIKÓW
 • Grupowy Plan Mobilności Pracowników.
 • Rozwój wideokonferencji.
 • Jazda ekologiczna (Eco-Driving).
 • Rozwój technologii (np. EURO 6).

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
 • Redukcja wielkości pudeł.
 • Kartony dobierane do kształtu zawartości.
 • Wzrost obrotu przez kanały elektroniczne.
 • e-raporty, narzędzia elektroniczne dla sprzedaży.

ODPADY BEZPOŚREDNIE
 • Redukcja wielkości pudeł.
 • Mniejsze opakowania (folie rozciągliwe) od dostawców.
 • Optymalizacja ilości palet.

AKTYWA STAŁE
 • Zielone IT (zakup urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością skanowania).
 • Nowe budynki uwzględniające kwestie środowiskowe.

Solar Panels

SOLAR PANELS INSTALLATIONS

SOLAR PANELS INSTALLATIONS

Lyreco hosts one of the largest installation in the UK


After Benelux in 2014, the UK was in 2015 the second country to implement rooftop solar array at
the Distribution Centre.
The installation is fully operational since the beginning of 2016 and is one of the largest in the UK.
In 2016, Benelux will extend its former installation – doubling the infrastructure.
At the same time, all other European countries carried out in 2015 a local analysis for a similar set up at
their own Distribution Centres. Considering all the aspects, the study was at that time not successful
for Germany, Iberia, Scandinavia, Switzerland, Poland and CASH, while the analysis goes on for France
and Italy.
The table below gives some figures about the 2 operational projects.
Solar Panel operational projects table

(*) MWh / y: Number of megawatt hours delivered by a generating station over the course of a year (a good comparative measure for solar systems, because seasonal output can vary substantially, but year-to-year variations are relatively small)

Solar Power System

Solar Panels Lyreco UKSolar power is the conversion of the energy from the sun to usable electricity. The most common source of solar power utilizes photovoltaic cells to convert sunlight into electricity.

ADVANTAGES OF SOLAR ENERGY

1. No Pollution: Solar energy is a non-polluting, clean, reliable and renewable source of electricity.
2. Long lasting solar cells: Solar cells make no noise at all and there are no moving parts in a solar cell which makes them long lasting and requiring very little maintenance.
3. Renewable Source: Solar energy is a renewable source of energy and will continue to produce electricity for as long as the sun exists.
4. Easy Installation: Solar panels are easy to install and do not require any wires, cords or power sources. Unlike wind and geothermal power stations which require them to be tied with drilling machines, solar panels do not require them and can be installed on the rooftops
www.lyreco.pl DYSTRYBUTOR ARTKUŁÓW BIUROWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE - LYRECO Polska - Ul. Sokołowska 33, Sokołów; 05-806 Komorów
O lyreco | System zarządzania | Nasza polityka środowiskowa | Nasza polityka socjalna | Nasza polityka ekonomiczna
Nagrody i wyróżnienia | Certyfikaty | Narzędzia dla klientów | Studia przypadku | Faq
Zasady Użytkowania | Mapa Strony | GDPR Privacy Notice