Lyreco
 
Dostawca produktów dla biur i miejsc pracy Program zrównoważonego Rozwoju Lyreco
KONTAKT

Nasza Polityka Socjalna

 

 

 
 
Regularna Ocena
Wewnętrzny Barometr Opinii, Kodeks Etyczny
 
 

Opis stanowiska pracy

Nasza Społeczna DziałalnośćW celu zapewnienia stabilnego i przyjaznego środowiska pracy ważne jest, aby wszyscy pracownicy dokładnie wiedzieli, na czym polega ich rola w firmie. Dlatego każda osoba rozpoczynająca pracę w Lyreco zapoznawana jest z opisem swojego stanowiska pracy.

Informacje dotyczące opisu stanowiska obejmują następujące pozycje:

 • Stanowisko
 • Oddział
 • Adres
 • Cel stanowiska
 • Obowiązki
 • Zależności i współpraca
 • Kwalifikacje

Dokument jest podpisywany przez pracownika i pracodawcę celem zapewnienia pełnego porozumienia w sprawie treści opisu stanowiska. Dokument jest aktualizowany, co roku podczas dorocznej oceny pracy, co zapewnia naturalną ewolucje pracy.

Plan Szkoleniowy

Nasza Działalność Społeczna

Pracownicy o odpowiednich umiejętnościach i dużej motywacji są kluczowym elementem każdej firmy odnoszącej sukcesy.
Zagwarantowanie, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności, żeby dobrze wykonywać swoją pracę i móc sprostać nowym wyzwaniom w przyszłości, ma bezpośredni wpływ na motywację pracowników.

Dlatego bardzo ważne jest, aby nieustannie szkolić zarówno menedżerów, jak i pracowników, a także dbać o ich rozwój i zaspokajać w ten sposób potrzeby firmy oraz utrzymywać wysoki poziom zaufania i motywacji.


W Lyreco bardzo poważnie podchodzimy do szkolenia naszych pracowników.

Co roku definiujemy ich potrzeby szkoleniowe i na tej podstawie tworzymy dokładny plan właściwych szkoleń.


Szkolenia prowadzone są przez naszych wewnętrznych instruktorów, którzy z dużym zaangażowaniem podchodzą do organizowania kursów dostosowanych do potrzeb słuchaczy.

Często też organizujemy szkolenia zewnętrzne, aby zapewnić pracownikom specjalistyczną wiedzę dostosowaną do ich konkretnych potrzeb.

Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Nasza Działalność Społeczna


Najważniejszym priorytetem każdego pracodawcy powinno być zagwarantowanie bezpiecznego miejsca pracy.

Nie ma wątpliwości, że wszyscy pracownicy powinni czuć się zupełnie bezpieczni podczas wykonywania swojej pracy i nie powinni martwić się żadnymi kwestiami zdrowotnymi — zarówno pod względem zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Bardzo ważne jest, aby firmy zawsze dbały o bezpieczeństwo pracowników i organizacji.

W Lyreco bardzo poważnie podchodzimy do zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy.

W każdym oddziale powołaliśmy dział BHP, którego jedyną funkcją jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z normą OHSAS 18001 (System Oceny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).

W szczególności koncentrujemy się na przestrzeganiu lokalnych krajowych zasad i przepisów, ale dział BHP zapewnia także ciągłe wprowadzanie ulepszeń w każdym oddziale.

Wewnętrzne i zewnętrzne audyty nieustannie dostarczają nam nowych informacji na temat tego zagadnienia.

Kodeks Etyczny

Nasza Działalność Społeczna


W ostatnich latach nasza firma odnotowała znakomity wzrost, pod względem sprzedaży, liczby pracowników i liczby rynków, na których jesteśmy aktywni. Wzrost ten opiera się na naszych podstawowych wartościach. Wartości te nadal będą stanowiły fundament, na którym chcemy budować naszą przyszłość.

Naszym celem pozostanie umocnienie grupy, jesteśmy skoncentrowani na wzroście rentowności i ważne jest, aby wszyscy pracownicy i dostawcy Lyreco rozumieli, w jaki sposób chcemy osiągnąć ten sukces.

W szybko zmieniającym się środowisku, jako ciągle rosnąca organizacja, zdefiniowaliśmy etyczne zasady, których chcielibyśmy, aby nasi pracownicy i dostawcy przestrzegali.

Kodeks etyczny Lyreco opisuje standardy, których oczekujemy od wszystkich pracowników i menedżerów Lyreco w trakcie ich pracy w naszej organizacji:

 •  w relacjach z klientami i dostawcami
 • w relacjach ze współpracownikami oraz
 • w zachowaniu mającym na celu promowanie interesu firmy

Kodeks etyczny dla dostawców Lyreco pomaga Lyreco i dostawcom firmy budować i utrzymywać relacje oparte na uczciwości, zaufaniu, szacunku, prawach poszczególnych osób, przestrzeganiu prawa i zrównoważonych praktykach biznesowych.Nasze Wartości

Nasza Działalność SpołecznaOsiąganie celów wyznaczanych dla naszej spółki nie byłoby możliwe bez jasno określonej strategii zarządzania, systemów wspierających, znakomitej infrastruktury i zaangażowania naszych pracowników. Kluczowym elementem naszej ogólnej strategii jest to, aby pracownicy postępowali zgodnie z naszymi Wartościami. Naszą wizję uda nam się zrealizować wyłącznie pod warunkiem, że podejmując każdą decyzję, każdego dnia, będziemy się kierować czterema wartościami. Są to: 

Lyreco University

Nasza Działalność Społeczna

Każda rozwinięta firma potrzebuje uzdolnionych pracowników w celu zabezpieczenia swojej przyszłości. Ważne jest, aby zapewnić dostęp do takich pracowników zarówno podczas rekrutacji jak i poprzez programy rozwoju najlepszych pracowników.

W Lyreco zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywają liczni uzdolnieni pracownicy naszej organizacji. Aby dodatkowo usprawnić ten proces, rozpoczęliśmy wewnętrzny program rozwoju naszych największych talentów o nazwie Lyreco University.Celem Lyreco University jest:

 • Rozpoznanie najzdolniejszych pracowników
 • Pomoc w rozwoju ich kariery i przyszłości Lyreco
 • Zmotywowanie ich do rozwoju poprzez przyznanie im dostępu do dedykowanego programu
 • Wykorzystywanie umiejętności uczestników do analizy i poprawy naszej działalności

Program Lyreco University został uruchomiony we wszystkich lokalnych oddziałach spółki i bierze w nim udział ponad 300 pracowników. Obecnie prowadzony jest w 11 krajach.

Każdy kraj wytypuje najbardziej utalentowanych pracowników spółki. Odbędą oni roczny międzynarodowy program szkoleń wewnętrznych, podczas których zapoznani zostaną ze wszystkimi aspektami działalności Lyreco.

W celu dalszego rozwijania swoich umiejętności i wiedzy o firmie uczestnicy programu dostaną do opracowania odpowiednie projekty biznesowe, które przedstawią zarządowi Spółki po zakończeniu programu.


Lyreco Campus

Nasza Działalność Społeczna
O szkolenia i rozwój najlepszych pracowników dbają nie tylko oddziały, ale również dbamy w skali międzynarodowej. Musimy mieć pewność,
że nasi najbardziej utalentowani pracownicy z całego świata są rozpoznawani i doskonaleni tak, aby w przyszłości gotowi byli objąć przewodnictwo w firmie.


Grupa Lyreco opracowała program rozwoju kadry menedżerskiej
o nazwie Lyreco Campus.

W ramach tego programu osoby wyróżnione w lokalnych programach Lyreco University trafiają na 2-tygodniowy intensywny kurs organizowany przez międzynarodową szkołę biznesu, obejmujący następujące tematy:

 • strategie i modele biznesowe,
 • narzędzia finansowe dla większej wydajności,
 • gra firmowa dla przywódców,
 • zarządzanie wydajnością,
 • przywództwo i innowacyjne zarządzanie.

Aby dalej rozwijać swoją wiedzę na temat prowadzenia międzynarodowej działalności biznesowej, uczestnicy dostają do opracowania odpowiednie projekty biznesowe. Swoje ustalenia i proponowane działania uczestnicy przedstawią zarządowi Grupy pod koniec roku.

Wewnętrzny Barometr Opinii

Nasza Działalność Społeczna


Co dwa lata każdy pracownik ma możliwość anonimowego wyrażenia swojej opinii na temat Lyreco, w szczególności na temat kwestii związanych ze środowiskiem pracy, komunikacją i zarządzaniem.
Wszystkie wyniki są analizowane i opracowywane przez zewnętrznego doradcę, aby zapewnić anonimowość, a następnie wdrażane są plany działania, które mają na celu poprawę warunków pracy w Lyreco.


Równość i Różnorodność

Nasza Działalność Społeczna

Lyreco stawia na różnorodność, która wzbogaca nasze środowisko pracy i nasze doświadczenia.

Decyzje w sprawie zatrudnienia, rekrutacji i programów szkoleniowych oparte są o kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe i jakość pracy.

W żadnym wypadku takie decyzje nie są podejmowane w oparciu o płeć, wiek, sprawność fizyczną, rasę, kolor skóry, orientację seksualną, przekonania religijne, kulturę, czy kraj pochodzenia.

Jest to część „Kodeksu etycznego Lyreco”.

Lyreco, wraz ze swoimi partnerami, działa również na rzecz rozwoju uczciwych praktyk zatrudnienia.

Wewnętrzna Mobilność

Nasza Działalność Społeczna

Bardzo ważne jest, aby odpowiednie osoby zajmowały odpowiednie stanowiska. Nie zawsze udaje się to zapewnić w ramach jednego działu, departamentu czy nawet kraju. Firma powinna zadbać o dużą mobilność pracowników, aby móc zawsze zapewnić dostępność najlepszych osób
.

 

Lyreco chętnie promuje wewnętrzną mobilność zarówno na poziomie lokalnym pod względem departamentów, jak i między krajami. Wszystkie wolne stanowiska w firmie ogłasza się wewnątrz organizacji, tak aby wszyscy mieli do nich dostęp. Odpowiednie międzynarodowe stanowiska ogłasza się we wszystkich krajach.

Lyreco opracowało jasną politykę w zakresie mobilności   i relokacji, aby zachęcać
do mobilności przez oferowanie finansowego
i eksperckiego wsparcia pracownikom zmieniającym stanowisko wewnątrz jednostki lub przenoszącym się na stanowisko w innym kraju.

Wewnętrzna Rekrutacja

Nasza Działalność Społeczna
Bez wątpienia jedną z najlepszych form rekrutacji jest awansowanie wykwalifikowanego pracownika firmy.Korzyści jest wiele w porównaniu do kandydatów z zewnątrz:


 •      wiedza na temat kultury i procesów firmy,
 •       krótszy czas adaptacji do nowego stanowiska,
 •      znajomość firmy zdobyta na poprzednim stanowisku może zostać szybko wykorzystana.

W Lyreco rekrutacja wewnętrzna będzie zawsze pierwszą rozpatrywaną możliwością rekrutacji.

 

Dlatego nabór na wolne stanowiska ogłaszany jest wewnętrznie w taki sposób, aby wiedzieli o nim wszyscy pracownicy firmy.

Co więcej, każdego roku w Lyreco przeprowadza się proces planowania sukcesji, którego celem jest identyfikacja pracowników z możliwością awansu, zdolnych do dalszego rozwoju.

Podczas procesu planowania sukcesji firma zyskuje niezbędne informacje o tym, którzy pracownicy powinni dalej się rozwijać i w przyszłości awansować.

Lyreco For Education

Nasza Działalność Społeczna

Dzieci są naszą przyszłością, a przyszłość zaczyna się od edukacji!

Dostęp do szkół zapewnia dzieciom możliwość zdobywania wykształcenia, jak również korzystania z właściwego żywienia i opieki, dzięki czemu otrzymują szansę na lepszy start w życiu!Misja programu „Lyreco for Education”:


 • Wspieranie projektów usprawniających edukację dzieci w krajach rozwijających się

Zadania programu „Lyreco for Education”:
 • Każdego roku „Lyreco for Education” wspiera projekt edukacyjny dotyczący innego kraju
 • Starannie wybieramy i wspieramy organizację pozarządową zajmującą się z pełnym zaangażowaniem tą akcją
Razem z naszymi pracownikami

Nasi pracownicy na całym świecie organizują imprezy firmowe na rzecz programu „Lyreco for Education”. Z wielkim entuzjazmem angażują się oni w ten fascynujący projekt i przez cały rok organizują liczne akcje charytatywne.


Inne Działania na Rzecz Społeczności Lokalnej

Nasza Działalność Społeczna


Wspieranie instytucji charytatywnych jest bardzo ważne dla naszej firmy i naszych pracowników.

Oprócz wsparcia finansowego udzielanego projektom społecznym jest też wiele innych sposobów, by pomóc  lokalnej społeczności, i nie zawsze konieczne są pieniądze.

Zachęcamy nasz personel do angażowania się w inicjatywy związane z edukacją, środowiskiem i pomocą osobom starszym.

Oto kilka przykładów:
 
 
Wrzesień 2013  w siedzibie Lyreco
w Sokołowie zorganizowane zostało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom. Uczestnikami kursu byli nauczyciele i wychowawcy z placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy.                                
   

W trzeciej już edycji wydarzenia „Dzień Dziecka z Prezesami-wolontariuszami w Teatrze” wzięło udział 6 Prezesów-wolontariuszy: Paweł Ornatek (Lyreco), Marek Jurkiewicz (Start People), Seweryn Jakubiec (ICP Group), Paweł Kacprzyk (Medicover), Guido Vreuls (Otto Polska) oraz Marek Kuzaka (AMS). Razem z Emilianem Kamińskim, dyrektorem Teatru Kamienica (tegoroczny laureat konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2012”) Prezesi-wolontariusze zaprosili 187 dzieci z 9 ośrodków współpracujących z firmami będącymi w Koalicji oraz samym Teatrem. Do pomocy Prezesom, zgłosiło się 12 wolontariuszy z firmOtto Polska,
Start People, Lyreco, Medicover oraz ICP Group.

                                                                                 


Audyty Społeczne Dostawców

Nasza Działalność Społeczna

Aby mieć pewność co do poszanowania praw człowieka w łańcuchu dostaw, Lyreco organizuje audyty społeczne, które pozwalają na ocenę działalności dostawców „Lyreco Import” (około piętnastu dostawców — wszyscy z placówkami w Azji) pod kątem założeń międzynarodowego standardu odpowiedzialności społecznej (8000 SA).

Standard ten określa normy dotyczące pracy dzieci, pracy przymusowej, bhp, dyskryminacji, praktyk dyscyplinarnych, godzin pracy oraz odszkodowań.


Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące zasad Lyreco w tym zakresie:www.lyreco.pl DYSTRYBUTOR ARTKUŁÓW BIUROWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE - LYRECO Polska - Ul. Sokołowska 33, Sokołów; 05-806 Komorów
O lyreco | System zarządzania | Nasza polityka środowiskowa | Nasza polityka socjalna | Nasza polityka ekonomiczna
Nagrody i wyróżnienia | Certyfikaty | Narzędzia dla klientów | Studia przypadku | Faq
Zasady Użytkowania | Mapa Strony | GDPR Privacy Notice